Tegyünk együtt…

ESZA_rgbTegyünk együtt a jövőnkért! – Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben

Kedvezményezett neve: Harkány Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
Konzorciumi partnerek:

▪  Drávaszabolcs Község Önkormányzata
▪  Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
▪  Harkányi Diáksport Egyesület
▪  Márfa Községi Önkormányzat
▪  Rádfalva Község Önkormányzat
▪  Szava Községi Önkormányzat
▪  Szebb Jövő Alapítvány
▪  Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 • Projekt megnevezése: „Tegyünk együtt a jövőnkért! – Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben”
 • Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00049
 • OP név: EFOP
 • Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.5.3-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
 • Projekt helyszíne (régió): Dél- Dunántúl
 • Projekt helyszíne (megye): Baranya
 • Szerződött támogatás összege: 247 797 871 Ft
  Támogatás mértéke (%-ban): 100%
  Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.01
 • Támogatási döntés dátuma: 2017. 09. 29.
 • Forrás: ESZA
 • Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 – ESZA
 • A projekt megvalósítási időszaka: 2017.12.01. – 2020.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

Célok:

 • ▪  társadalmi felzárkózás, területi különbségek csökkentése
 • ▪  hátrányos helyzetű célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
 • ▪  minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • ▪  a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex kezelése a helyi közösségekre és erőforrásokra alapozva

Célcsoport:

A bevont települések teljes lakossága, ezen belül a hátrányos helyzetű aktív lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, nemzetiségek, etnikumok.

Megvalósítási feladatok:

Célokhoz kapcsolódó komplex programok szervezése:

 • ▪  A humán közszolgáltatások (család és gyermekjóléti szolgáltatások, védőnői kapacitások, egészségügyi szolgáltatások nevelési tanácsadók) szakember-ellátottságának javítása, szakemberhiány, szaktudás hiány, szolgáltatás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek (szaktudás fejlesztés, képzés, informatikai rendszer, adatbázis fejlesztés)
 • ▪  Hátrányos helyzetű csoportokon belül az aktív korúak foglalkoztathatóságának javítása (mentori tevékenység, humán közszolgáltatások bevonásával munkaerőpiaci érvényesülés javítása, munkaszocializáció, önálló életvitel, egyéni kompetencia felmérés és fejlesztés, álláskeresésre felkészítés, egészségügyi állapotfelmérés)
 • ▪  A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése (fesztiválok rendezése, új közösségi terek, fiatalok bevonása, wifi, pingpong, workshopok, közösségi egészségfejlesztés – szűrővizsgálatok, megelőzés, életmód programok, idősklub. szülőklub)
 • ▪  A települési életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, helyben maradás ösztönzése (közlekedésfejlesztés, lakhatási támogatás fiataloknak, állásklub)
 • ▪  A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok.
 • ▪  Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése.
 • ▪  Közösségi terek kialakítása, térfigyelő rendszer kiépítése.
 • ▪  Ingyenes internet a közösségi tereken.
 • ▪  Szórakozóhelyek biztonságának növelése.
 • ▪  Kulturális rendezvények támogatása (Kulturális Nemzetiségi Napok).

Tervezett rendezvények Harkányban és a konzorciumi településeken:

 • ▪  10 db Önsegítő kreatív klub                       ▪  4 db Fesztivál                                             ▪  12 db Nyári esték rendezvény
 • ▪  10 db Szórakoztató délután                       ▪  10 db Workshop                                         ▪  6 db Egészségkaraván
 • ▪  18 db Nemzetiségi Kulturális napok          ▪  12 db Való Világ műhelymunka                   ▪  24 db Nyugdíjas Klub
 • ▪  24 alkalommal Szülőklub                           ▪  5 alkalommal Buszszervezés workshop     ▪  12 db családi napok
 • ▪  5 db Vállalati workshop

A pályázat dokumentumai:

Konzorciumi megállapodás_2019        Támogatási szerződés        Támogatási Szerződés_1 sz módosítása_2019