Vízminőség-javítás

infoblokk_felso_200Drávamenti Vízminőség-javító Program

  • a projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-11-2012-0014
  • a kedvezményezett neve:
    •                              Drávamenti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
  • a projekt címe:    Drávamenti Vízminőség-javító Program
  • a támogatás összege:            659.416.868 Ft
  • a projekt befejezési dátuma: 2014.11.18.
  • a támogató alap:                     Kohéziós Alap

  Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntöm. Célunk a Dráva menti települések ivóvízminőség-javító programjáról tájékoztatni minden kedves érdeklődőt és természetesen az érintett településeken élő közel 4 500 embert, akinek mindennapi életéhez kívánjuk biztosítani az egészséges, tiszta ivóvizet.

2010-ben hívtuk életre 13 település részvételével a Drávamenti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, melynek Adorjás, Baranyahídvég, Drávacsehi, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Kisszentmárton, Kórós, Sámod, Gordisa, Illocska, Lapáncsa, Magyarbóly és Matty települések az alapítói. Gordisa nem vett részt tevékenyen a fejlesztésben, csak hozzájárult, hogy a vízvezetékén elérhető legyen Matty település lakosainak a tiszta ivóvíz.

2013.01.18-án a Drávamenti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a tervezett 815.040.020 Ft összköltségvetésű projektre 691.068.187 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Ivóvízminőség-javítás” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív program keretén belül.  A megvalósítás során a teljes költség 777.710.720 forintra módosult, melyből a támogatás összege 659.416.868 Ft volt. A projekt keretein belül a jogszabályi előírásoknak megfelelő ivóvíz szolgáltatás biztosítása valósult meg a fogyasztók számára valamennyi, a projektben érintett településen, illetve Kisszentmárton Mailáthpuszta településrészén.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával, és a Magyar Köztársaság költségvetésének társfinanszírozásával a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer keretében elnyert források segítségével valósítottuk meg célunkat.

A projekt 14 települést érintően valósult meg. Az ivóvízminőség javítása érdekében 5 db tartalékkút felújítása mellett 3 db mélyfúrású kút, egy tisztavíztározó, 3 vasiszap ülepítő medence, 3 vízkezelő épület, 7db ürítő akna, 9 db légtelenítő akna, és 5 db tolózárakna, került létesítésre. A 3 db komplex vízkezelő berendezés, valamint 5db nyomásfokozó berendezés telepítése mellett 3 víztorony felújítása, 48 db hálózati csomópont átépítése, 62.126 fm ivóvízvezeték-hálózat átmosatása, valamint összesen 15.659,5 fm ivóvízvezeték építése, rekonstrukciója vagy kiváltása is megtörtént. A létesítmény 2014-ben átadásra került.

Tisztelettel: Solti Dezső, a társulás elnöke

infoblokk_2020_640