“Drávapart Gyöngyei” Alapítvány

A “Drávapart Gyöngyei” Alapítvány

Drávaszabolcs
A szervezet eredetileg 2011. november 14-én alakult, de 2015. március 18-án alapító okiratát jelentősen módosítani kellett, hogy az új jogszabályoknak megfeleljen.

Az Alapítvány célja: folyamatos társadalmi segítségnyújtás a helyi oktatási intézmény oktatási, kulturális, sportszabadidős és művelődési tevékenységének színvonalas működéséhez. Elsősorban:
– esélyegyenlőség megteremtése a tanulók között,
– a tehetségek gondozása,
– a hátrányok csökkentése, az oktatást segítő eszközök fejlesztése,
– a diáksport és a kirándulások támogatása.

Az Alapítvány ügyvezető szerve, a három természetes személyből álló kuratórium. Az Alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható – melynek során már több magánszemély és vállalkozó nyújtott részünkre pénzbeli támogatást.
Bevételünk fő forrása a személyi jövedelemadó 1%-a. Ezt először 2015. november 27-én kaptuk meg, amely a 2013. évre vonatkozott és ettől kezdve folyamatosan minden évben a NAV utalja részünkre. Az összeg nagysága a támogatók által részünkre felajánlott 1% összegétől függ.

Eddigi működésünk során oktatási eszközt, a tanulók jutalmazására könyveket, a fenyőünnepélyre sporteszközöket, játékokat vásároltunk. Támogattuk a kirándulások során adódó múzeumi, állatkerti belépők megvásárlását. A tehetséges tanulók támogatása során az anyanyelvi tanulmányi verseny nevezési díjának kifizetésében nyújtottunk segítséget – iskolai szinten – két alkalommal.Sajnos a pályázati lehetőségeink kissé korlátozottak, de ha lesz alkalom, megpróbáljuk.

Az eddig két alkalommal benyújtott pályázatunk sajnos nem nyert, de az idén is volt lehetőség egy pályázatra, mely a tanári csapatnak köszönhetően benyújtásra került. Alapítványunk a számláját a Dél-Takarék harkányi fiókjánál vezeti. Amennyiben valaki
támogatni szeretne bennünket, az alábbi számlaszámon megteheti:

50800173-15480714

A személyi jövedelemadó bevallásakor lehetőség van rendelkező nyilatkozatot tenni a befizetett adó 1%-ról. Kérjük szíves támogatásukat, melyet köszönünk. Adószámunk:

18398861-1-02

A “Drávapart Gyöngyei” Alapítvány Kuratóriuma