Hírek, információk

Apad a Dráva

3

2

1

dravaviz


szamtanf


Kedves Drávaszabolcsiak!

Településünkön faluszépítő és -építő egyesület alakult.
Célja: környezetünk szépítése, gondozása, ápolása, virágok ültetése.Tagdíjunk havi 200 forint. Szívesen várunk mindenkit egyesületünkbe, aki tenni szeretne Drávaszabolcs szebbé tételéért.

Kérdéseitekkel keressétek LŐRINC ISTVÁNNÉT, valamint SZALACSI RÓBERTNÉT!


felhivas


Információ a szociális tűzifaigénylésről!

Szociális tűzifa igénylési tájékoztató

tuzifa


A 2019-es helyhatósági választás eredménye

Polgármester: Solti Dezső

Képviselők: Fekete Andrea, Hegyi Gyula, Vass Szilárd, Vörös Antal

Roma nemzetiségi önkormányzat: Balog László, Horváth Valéria, Jovánovics László

Gratulálunk a megválasztott testületi tagoknak!


Régi időkből…

Munkátsi Menyhért tanító

“Munkátsi” Menyhért drávaszabolcsi tanító házasságának bejegyzése a siklósi református egyház házassági anyakönyvéből, 1863.

Mózes Mihály házassága 640Mózes Mihály drávaszabolcsi lelkész házasságkötése Siklóson, a református lelkipásztor közreműködésével, 1813. március 24-én. A feleség Török István özvegye, Győrfi Katalin, vélhetően siklósi asszony. Ebben az időben még állt az iszrói templom, de még nem volt temploma a siklósi reformátusoknak…


 

hirdetmeny-Dravaszabolcs

5_palyazati_kiiras_a_2020          6_palyazati_kiiras_b_2020


 

Alpha_rgb


Jelöltek a helyhatósági választásra

Polgármester-jelöltek

Ambach Ágnes

Komárné Ábrahám Tünde

Solti Dezső

 

Képviselő-jelöltek

Belák Józsefné

Fábos Lívia

Fekete Andrea

Gátfalvi Pál Gábor

Hegyi Gyula Ferenc

Kálócz Vilma

Kovácsné Majnik Johanna

Kupecz Kitti Martina

Lőrincz István

Mészárosné Csorba Csilla

Simon Judit

Tóth Gáspár

Vass Szilárd

Vassné Diósdi Judit

Vörös Antal


Drávaszabolcs Község Helyi Választási Bizottságának határozatai a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választására

3/2019. (VIII. 29:) számú határozat Vörös Antal független egyéni listás (képviselő) jelöltként történő nyilvántartásba vételéről

4/2019. (VIII. 29:) számú határozat Vass Szilárd független egyéni listás (képviselő) jelöltként történő nyilvántartásba vételéről

5/2019. (VIII. 29:) számú határozat Lőrincz István független egyéni listás (képviselő) jelöltként történő nyilvántartásba vételéről


Az önkormányzati választás jelöltállításáról

A Kovácshidai Helyi Választási Iroda vezetője határozatot hozott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ra kitűzött választására, Drávaszabolcs községre vonatkozóan. A határozat szerint az egyéni listás jelölt állításához 6 fő, a polgármesterjelölt állításához 17 fő ajánlására van szükség. A határozat teljes szövegét olvassa el a mellékelt fájlban!

A HVI vezetőjének határozata


telefon


Helytörténet – évfordulók tükrében

180 éve, 1839. április 4-én, a siklósi várban alakult meg a Fekete-víz Lecsapoló Társulat. A kör és későbbi utódai egymillió köbméternél több földet rendeztek gátakba, töltésekbe a térség vizeinek megzabolására a neves vízmérnök, Beszédes József tervei alapján.

110 éve, 1909-ben, az első drávaszabolcsi híd átadását követő évben szűnt meg véglegesen a páli rév, ami évszázadokon át kapcsolatot biztosított a Dráva két partja között. Ugyanebben az évben Drávaszabolcs reformátusai egy-egy 300 és 600 kg-os harangot vettek az önmagát szerényen „harangöntőművésznek” nevező Egry Ferenc budapesti és kisgejőci haranggyárából.

90 éve, 1929-ben kezdték építeni a mai iskola régi szárnyát 14 000 pengős állami hozzájárulással, a község által adományozott 600 négyszögöles telken. Az épület összesen 22 000 pengő költséggel épült fel, ezért 8000 pengőnyi hitelre is szükség volt. Az igás állatokat és a kézi munkát az egyházközség tagjai biztosították ingyenesen. Az akkoriban korszerűnek számító intézmény 1930-ban már készen állt.
50 éve, a Vasúti Tudományos Kutatóintézet 1969-es vizsgálata után döntötték el a Harkány és Drávaszabolcs közötti, hétkilométeres vasúti szakasz megszüntetését. 1971. június 30-án haladt végig a síneken az utolsó tehervonat.

40 éve, 1979-ben készült el Drávaszabolcs első vízvezeték-hálózata, illetve ehhez kapcsolódóan több közintézményben wc létesült. Ugyanebben az évben döntötték el véglegesen a drávaszabolcsi kendergyár bezárását.

30 éve, 1989-ben indult el a drávaszabolcsi új református templom építésére vonatkozó kezdeményezés, nem kis részben az akkortól Drávaszabolcson is működő Boruss Mária siklósi lelkipásztornak köszönhetően. A Szigetvári György tervei alapján elkészült Istenházát végül 1995. május 6-án avatták fel.


110 éve indították el a drávaszabolcsi kendergyárat

Harkány. A Harkány hévvizáztató kender- és lengyár r. t. a drávaszabolcsi Drávaparton kender- és lenáztató és kikészítő gyári ipartelepet létesített…” – adott hírt a “Magyar textilipar” című lap a valójában Eszéken alapított, és csak a nevében harkányi cég gyáráról 1908 elején. A gyár a kereskedelmi minisztertől öt évi adómentességet és 160 000 korona “államsegélyt” kapott. 1909-ben az üzem a Szatmár megyéből szerződtetett munkások sztrájkjáról és a körülötte kialakult botrányról lett nevezetes. 1913-ban a kender hiánya miatt leállt a gyár, ám egy év múlva újból elindult. A 2. világháborúban lebombázott, a harcok után újjáépített üzem még sok jó és rossz időszakot élt meg, ám mára sajnos csak elhagyott épületei emlékeztetnek községünk száz év előtti időszakára.

Kendergyár_1910A kendergyár 1910-ben, egy képeslapon


Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A részletekért keresse fel az Önkormányzat/Letölthető dokumentumok menüpontot, ahonnan a szükséges iratminták és dokumentumok letölthetők.


A Dráva Kincse Óvoda újra pályázatot nyert!

ntp_72_rgbA drávaszabolcsi óvoda a Nemzeti Tehetség Program 2018-as pályázati idényében ismét támogatást nyert tehetséggondozó tevékenységéhez. A Társas játék – Társasjáték! elnevezésű projekt 800 000 forintos támogatása révén munkájuk újabb programelemekkel bővül a jövőben.

37932932_2116345925245795_2607805095890386944_n

 


Jubileum: 110 éve adták át a drávaszabolcsi hidat

1_elsohid

hid_1945

1908. május 21-én avatták fel az első drávaszabolcsi közúti és vasúti hidat. (A fekete-fehér felvételen.) A több száz éve itt működő páli révet végleg a feledés homályába küldő létesítmény 1918-ig szolgált átkelőül a szekéren vagy gyalogszerrel közlekedők, illetve 1912-től a vonatok számára. A trianoni döntéssel átmenetileg megszűnt rajta a forgalom. A híd végórái a második világháborúban jöttek el, amikor először a horvát oldalt robbantották föl. (Ez az állapot látható a drávaszabolcsi Hanga Lajos korabeli, a magyar oldalról készült felvételén.) A megmaradt egyharmadot a drávaszabolcsi csata hadműveletei közben bombázták le 1945 márciusában.

A mai Dráva-híd 1974-ben készült el.


Tájékoztató munkáltatóknak az Ifjúsági Garancia Rendszerről

 Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

A részletes információkat a következő linkről letölthető ismertetőben találja: Az Ifjúsági Garancia Rendszerről


A Drávaszabolcsi Helyi Választási Bizottság tájékoztatói és határozatai az önkormányzati választással kapcsolatban

 

Az önkormányzati választás eredményei A nemzetiségi önkormányzati választás eredményei
26/2014. (X.12.) sz. határozat 27/2014. (X.12.) sz. határozat 37/2014. (X.12.) sz. határozat

Választási eredmények

Polgármester-választás

1. Baráth Attiláné FÜGGETLEN 139 szavazat (41,25%)

2. Ózdi Árpád László FÜGGETLEN 122 szavazat (36,2%)

3. Dr. Török István FÜGGETLEN 76 szavazat (22,55%)

Képviselő-választás

Fekete Andrea Független jelölt
Solti Dezső Független jelölt
Vass Szilárd Független jelölt
Vörös Antal Független jelölt