Polgárőrség

p

 

Székhely: 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 1.
Elnök:
 Kovács Ferenc rendőr őrmester
Gazdasági vezető: Nyiratiné-Kovács Anikó polgárőr
Titkár: Ragány Éva polgárőr
Telefon: (30) 217 2151
Adószám: 18737369-1-02

 

A 2014. október 6-án, 16 fővel megalakult Drávaszabolcsi Polgárőr Egyesület célja a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok vagyoni és személyi biztonságának megerősítése, a lakosság biztonságérzetének növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

Alapfeladata
 – a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint
– a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében járőrszolgálat, figyelőszolgálat,
– a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása.

Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet
– katasztrófákra történő felkészülés, katasztrófa elleni védekezés és helyreállítás, újjáépítés feladataiban
– környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében, elhárításában, aminek keretében az erdő lovaglás elől el nem zárt területén lovas járőrszolgálatot is elláthat
– baleset-megelőzési, áldozatvédelmi, közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában
– polgárok és javaik védelmében
– állami és önkormányzati vagyon megóvásában
– a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében
– rendezvények helyszínének biztosításában
– az egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, és
– a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

Kövesse a Drávaszabolcsi Polgárőr Egyesületet a Facebookon!

pp

 

 

 

 

 

 

pp

 

 

 

 

 

 

 

Polgárőrség nyertes pályázat