Általános iskola

7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 5. – Tel.: (72) 898 252; (20) 346 2808 • E-mail: drszabolcsiskola@gmail.com

Igazgató: Hekler Szilárd • Igazgató-helyettes: Baranyi Tiborné


Intézményünk éves munkaterve (2016/17-es tanév)

Eves munkaterv 2016-2017 HONLAPRA


A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola 1963 óta, több mint ötven esztendeje működik. A székhelyközség iskolás korú nebulói mellett Drávacsehi, Drávapalkonya és Gordisa gyermekei járnak intézményünkbe.

A tantestület tizenkét főállású és két óraadó pedagógusból áll, 3 technikai dolgozónk van. Egy pedagógusunk egyetemi végzettséggel büszkélkedhet.

Tanulólétszámunk – évfolyamonként egy osztállyal – 110 diák. Iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma 27 fő. A HHH-s és SNI-s tanulók (9 fő) integrációs képzésben vesznek részt. Évente 2–3 kitűnő és 12–18 jeles tanulónk van.

A harkányi Kitaibel Pál ÁIAMI-nak kihelyezett tagozata működik iskolánkban. Harminchárom gyermekünk ennek köszönhetően helyben tanulhat hatféle hangszeren: zongorán, citerán, gitáron, szintetizátoron, fuvolán és furulyán.

Elmaradhatatlan rendezvényünk a decemberi Mikulás- és Luca-nap, a suli-disco, a karácsonyi ünnepély és vásár. Az iskolai ünnepélyek mellett tanulóink a falunapokon is fellépnek. Tánc- és színjátszó csoportunk, énekkarunk felkérésre többször szerepel más települések ünnepségein, gáláin.

A Szülők Bálján rendszeresen számos szülő vesz részt. Támogatásuknak és a szervező Szülői Munkaközösségnek köszönhetően az SZMK vagyona rendszeresen gyarapodik. A pénz jelentős részét a diákok kirándulásának támogatására és a gyermeknapra fordítja az SZMK.