Határőr Találkozó

 magyar falu program
A rendezvény megnevezése:        Drávaszabolcsi Határőr Találkozó
Tervezett dátuma:                         2022. szeptember 17.
Tervezett helyszíne:                      volt határőr laktanya, Drávaszabolcs, külterület 0112/8 hrsz.
Szervező:                                      Drávaszabolcsi Polgárőr Egyesület
Társszervezők:                              Drávaszabolcs Község Önkormányzata, Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület
A rendezvény védnöke:                 dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke
A rendezvény támogatója:             Magyarország Kormánya – Falusi Civil Alap program

Rendezvény bemutatása:
 A Drávaszabolcsi laktanya 1950-ben épült. A Dráva-híd építésével egy időben, 1969-ben kezdődtek el a drávaszabolcsi határállomás és határőrs bővítési munkálatai. 1970 nyarán Drávaszabolcs Baranya első határőr községe lett. Az 1974-es hídavatáskor 6-7 hivatásos határőr, 31 sorállományú katona, valamint 8 vámos teljesített itt szolgálatot. A határnyitás után az állomás évről évre egyre jelentősebb ki- és beutazó forgalmat bonyolított le. A határsáv 1989-es felszámolása után kezdődött el a hivatásos határőrizet kiépítése. A kilencvenes évek elején a délszláv háborús konfliktus és az ennek nyomán Magyarországra tömegesen érkező menekültek fogadása nehezítette a határőrzést. Az utolsó határőr sorkatonák 1998. április 25-én szereltek le. A 2004-es uniós csatlakozást követően vált a rendőrség részévé a ma is működő határátkelő állomás, a volt őrs épület azonban kiürítésre került, használaton kívül helyezték.
 A rendezvény célja a településen immár több mint 50 éve működő, a község arculatát, helyi és nemzetközi viszonyait alakító határőrség történetének, mindennapjainak bemutatása, a rendvédelmi szervek múltjának felelevenítése, valamint jelenlegi munkájuk fontosságára való figyelemfelhívás. A program keretében -meglévő örökségünk bemutatása mellett- kötetlen múltidéző beszélgetések alkalmával a helyi értékek, emlékek mélyebb feltárását és a közösségépítést tűztük ki célul. Ennek érdekében a valaha itt szolgált hivatásos és sorállományú határőrök felkutatásával és meghívásával aktív közösséget teremthetünk és tudással rendelkező kapcsolati rendszert alakíthatunk ki. Az akkoriban az ország minden tájáról idevezényelt határőrök bizonyára jó szívvel térnek vissza egykori szolgálati helyükre, szívesen emlékeznek az itt töltött évekre. Nem csak az egykori bajtársak számára szeretnénk egy emlékezetes napot szervezni, hanem a helyi közösség apraja-nagyja részvételével emlékezni a valaha szebb napokat látott épületegyüttes fénykorára és az itt szolgálók munkájára, mindennapjaira.

 

meghívó

 nyertes pályázat tájékoztató