Élhető települések

támogatói logó

 • Élhető települések

  Kékinfrastruktúra fejlesztés Drávaszabolcson: a Fenyves utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása

 • a projekt azonosító száma:     TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1- 2022-00081

 • a kedvezményezett neve:        Drávaszabolcs Község Önkormányzata
  • konzorciumi partner:               Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
 • a projekt címe:
 • a támogatás összege:            64 527 955 Ft
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 12. 31.
  • a támogatás formája:             vissza nem térítendő támogatás
  • a támogatás intenzitása:       100%
  • a megvalósítás helyszíne:     Drávaszabolcs, 301 hrsz. Fenyves utca

Drávaszabolcs Község Önkormányzata eredményesen pályázott a TOP_Plusz-2.1.1-21 kódjelű, “Élhető települések” című felhívásra. A “Kékinfrastruktúra fejlesztés Drávaszabolcson: a Fenyves utca csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” című, TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00081 azonosítószámú projekt 64 527 955 forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg.

Projekt rövid összefoglalója:

 1. Drávaszabolcs község területén alap infrastrukturális fejlesztés, azon belül a Fenyves utca csapadékvíz elvezetésének fejlesztése a belterületi árkok és hidak felújításával (átereszek, gyalogos és jármű átjárók), szikkasztó árok kialakításával, szikkasztása nem kerülő csapadékvíz számára burkolt árok építésével, fedlapelemek beépítésével, víztároló és víznyelősor létesítésével.

Fejlesztés célja:
 A projekt célja a klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklése a jelentősen megnövekedett számú nagy intenzitású csapadék elvezetésére alkalmas vízelvezető-hálózat fejlesztése által. Távlati célunk az itt élő családok életminőségének javítása, valamint a kistelepülés népességmegtartó és népességnövelő erejének növelése, a rendezett, igényes környezet kialakítása és hatékony fenntartása által. A megvalósítani kívánt fejlesztés élhetőbbé, vonzóbbá teszi a települést az itt élők és a letelepedni szándékozók számára. A fejlesztés a vizek helyben tartási elvárásainak eleget téve hozzájárul a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentéséhez.

A fejlesztés indokoltsága:
A település igazgatási területét érinti a Drávaszabolcs-Nyugat távlati vízbázis, melynek védelme érdekében a területen a 123/1997(VII.18.) Korm.rendelet előírásait kell alkalmazni. A község területe a felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme szempontjából a 33/2000(III.17.) Korm.rendelet szerint „fokozottan érzékeny” szennyeződés-érzékenységű besorolású.
A község földrajzi fekvése, a síkvidéki jellegéből adódó kis lejtések és a megváltozott időjárási viszonyok miatt szükségesé vált a terület fizikai védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat felújítása. A Fenyves utca csapadékvizei földmedrű nyílt árokrendszerbe, az utca két oldalán kialakított szikkasztóárkokba kerülnek bevezetésre, ahonnan a víz elvezetése nem biztosított. A jelentősen megnövekedett csapadékvíz intenzitás következtében a szikkasztóárok feladatát nem tudja ellátni, az egyes ingatlanok bejáró útjai alatti elvezetés nem biztosítja a csapadékvíz lefolyását.
Az árvízszerű elöntéseket okozó, extrém esetekben akár a lakóházak szuterén és pince helyiségeit is elöntő csapadékvíz veszélyezteti a lakó épületek állékonyságát. A meglévő szikkasztóárkok korszerűsítése átmérő és magasság tekintetében, valamint mederburkolattal történő ellátása szükséges a mindennapi életfeltételek és a lét- és vagyonbiztonság érdekében.

Fejlesztés leírása:
A fejlesztés hozzájárul a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentéséhez, ezáltal illeszkedik Baranya Megye Területfejlesztési koncepciójához. A fejlesztés során a vizek helyben tartását az északi oldalon szikkasztóárok kialakításával, a fölös víz levezetését az utca déli oldalán burkolt árok kialakításával, valamint átereszek megfelelő méretben történő kialakításával kívánjuk biztosítani.

A projekt műszaki tartalma röviden:
Meder növényzettől és egyéb lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása
A vízfolyás síkrajzi vonalvezetésének alakítása, alámosással veszélyeztetett területeken az elvezetés biztonságos megoldása
Mederesés és mederszelvény korrekciója
Műtárgyak építése (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése, oldalági becsatlakozások).
A mederszűkületeket okozó műtárgyak, átereszek átépítése.
Szikkasztó árok kialakítása, a szikkasztásra nem kerülő víz gyors befogadóba juttatása